Prosty sposób na wycięcie usczelki

Drukuj
Ocena użytkowników:  / 1
Kategoria: Uszczelnienia i materiały uszczelkarskie
Utworzono: piątek, 16, listopad 2018

Witam.
Poszukując artykułów o uszczelkach i uszczelnieniach natrafiłem na interesujący poradnik dotyczącywycinania uszczelnienia z płyty uszczelkarskiej.
Sposób bazuje na wykonaniu szablonu i od tego szablonu wycięcia właściwej uszczelki.
Na początek trzeba: przygotować przedmiot, dla którego chcemy odrysować uszczelkę (w objaśnianym przypadku była to pokrywa boczna silnika WSK 125), kartkę z bloku technicznego, w miarę miękki ołówek, nożyczki oraz płyta uszczelkarska, z którego wytniemy ostatecznie uszczelkę. W moim przypadku jest to płyta na uszczelki - popularnie dawniej zwany klingeryt, obecnie różne firmy to różnie nazywają my mamy takie: https://domtechniczny24.pl/uszczelnienia-techniczne.html

Na początku kładziemykartkę z bloku technicznego na powierzchni styku pokrywy bocznej z karterem. Jedną ręką przytrzymujemy, by karta się nie przesuwała (bardzo ważne!) a drugą ręką wyczuwamy w którym miejscu pod kartką jest krawędź i malujemy.

po pewnym czasie pochwili pojawi się kontur przyszłej uszczelki. Być może stosując kredkę woskową byłby doskonalszy efekt. Lepiej jest ołówek trzymać pod kątem ostrym do kartki. Malujemy małymi partiami, blisko miejsc gdzie trzymamy palcami.
OdbijanieRysowanie szablonu wyszło mniejwięcej tak

Następnie trzeb wycią i sprawdzić czy pasuje.

Jeśli wszystko się zgadza, możemy ten szablon odrysować na trwalszym materiale. Na nieszczęście kartka nie jest sztywna więc odwzorowanie też nasuwa sporo wytrwałości i powinno się uważać żeby się nic nie ruszało.
Po przerysowaniu wycinamy uszczelkę i sprawdzamy.

Jeszcze tylko trzeba wyciąć otwory na śruby.

 

Bierzemy niewielki śrybokręt krzyżakowy, przykładamy równo uszczelkę i pukamy w nią lekko w miejscu gdzie prawdopodobnie powinien być otwór i słuchamy. Jeśli słyszymy dźwięk uderzania w metal to przesuwamy się obok aż usłyszymy bardziej głuchy dźwięk (może to i śmieszne ale tak jest) i w tym miejscu pukniemy kilka razy, troszkę mocniej i poprawiamy śrubą. To samo można zrobić kulą od łożyska.

 

Z czego wyciąć uszczelkę?

Drukuj
Ocena użytkowników:  / 1
Kategoria: Uszczelnienia i materiały uszczelkarskie
Utworzono: piątek, 27, styczeń 2017

Witam
Bieżący wpis będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego przycinania uszczelnień firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. W dużym stopniu wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Materiały na uszczelki GAMBIT AF są płytami, których parametry techniczne spełniają wymagania dla większości wdrożeń. W wypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie pozwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje arkusze na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie wymienione w tabelach i specyfikacjach dane opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich używaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w maszynie ma wpływ sporo elementów wynikających ze sposobu montażu, aspektów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, zacytowane parametry techniczne mają wartość orientacyjną i nie stanowią podstawy do roszczeń, a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego tworzywo na uszczelkę, powinno się wziąć pod uwagę dużo elementów. Najistotniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, typ uszczelnianego medium oraz budowa złącza. Zachodzą również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, wibracje mechaniczne, dokładność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli umożliwiają dobrać materiał, który najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym połączeniu warunków pracy. Wziąć pod uwagę trzeba fakt, że obszar pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie świadczy to jednak, że w pewnych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w wartościach spoza wykresu, aczkolwiek wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, istotne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Zasadniczym wymogiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest otrzymanie na całej powierzchni uszczelnianej parametrów montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku zalecamy wywarcie takiego zacisku między kołnierzami, aby uszczelnienie zostało ściśnięte o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując w tym samym zmiażdżenia struktury uszczelki. Podobnie zaleca się stosowanie na całym złączu jednolitych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Materiał, z którego wytworzone są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszelkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych twardnieją w temperaturach powyżej 200°C. Dobrej jakości płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów termicznych elementów złącza w zalecanych zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności złącza, głównie w przypadku elementów poddanych cyklom cieplnym.

Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). Następuje wówczas wypalenie elastomeru spajającego włókna. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, niezbędne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Odpowiednio przygotowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne zastosowanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i skalpelem technicznym}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.

Gumy jako materiały na uszczelnienia

Drukuj
Ocena użytkowników:  / 3
Kategoria: Uszczelnienia i materiały uszczelkarskie
Utworzono: piątek, 04, listopad 2016

Jednym z typów półproduktów stosowanych do produkcji uszczelnień jest guma olejoodporna NBR.
W naszej ofercie mamy rolki wykonane z tego materiału. Poniżej krótka charakterystyka:
Guma NBR – Kauczuk akrylonitrylo - butadienowy (ang. nitril butadien scrubber), popularnie zwany gumą olejoodporną, jest chętnie wykorzystywanym półproduktem gumowym do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym oraz innych elementów w pompach (np. powłoka NBR pokrywa dyfuzory w pompach bardziej odpornych na ścieranie).

https://domtechniczny24.pl/płyty-gumowe.html

Guma NBR bardzo dobrze spisuje się w warunkach ścisku i wysokich ciśnień pracy. Stosowana jest do amortyzacji maszyn wirujących. Używana jest także do produkcji węży ssawnych i tłocznych do transportu olejów.

Popularność mieszanek gumowych NBR wynika z dobrych parametrów użytkowych tego półproduktu a zdecydowanym atutem jest tutaj znakomita odporność na smary i oleje. Dostępne na rynku płyty gumowe wulkanizowane z mieszanek gumowych NBR mogą być wytwarzane bez przekładek tkaninowych lub z 1 lub 2 przekładkami. Przekładka tkaninowa zwiększa wytrzymałość mechaniczną wyrobu.

Elastomer NBR może być stosowany z powodzeniem min przy pompach do:
amoniaku, acetylenu, płynu chłodniczego, butanolu, kwasu cytrynowego, ropy naftowej nieprzetworzonej, detergentów, oleju napędowego, benzyny, glikolu, metanolu, gazu ziemnego, kwasu salicylowego, wody morskiej, ścieków, olejów roślinnych.

Elastomer NBR nie nadaje się z kolei do użycia w konstrukcji maszyn do acetonu, krezolu, niektórych freonów, wody utlenionej, kwasu azotowego, ozonu, fenolów, pary wodnej, kwasu siarkowego, toluenu, większości rozpuszczalników, benzenu, chlorków, olejku sosnowego, styrenu, polipropylenu.

Płyty olejoodporne NBR mogą być wykorzystywane w zakresie temperatur od -40 do 70oC.

Wymagania techniczne

Twardość H oSHa 65 ± 5
Wytrzymałość na rozciąganie 5 MPa
Wydłużenie względne % min. 200
Odporność na działanie oleju ASTM II po 24h zmiana masy, % ±10

W magazynie dostępna jest guma olejoodporna NBR w postaci rolki o szerokości 1200 mm, grubości 4mm, 6mm

Blog i poradnik w jednym, duzo przydatnych informacji/a>